Ce este SAS?

Întreaga viziune a şcolii este construită pe principiul fundamental conform căruia conştiinţa este forţa esenţială a universului.

Această forţă este cea care susţine gândirea in demersul acesteia de a acţiona în plan comportamental. Mintea este intim legată de creier şi, în acelaşi timp, pentru explicarea ei avem nevoie de acest termen: Conştiinţa. Mai exact, mintea este rezultatul interacţiunii Conştiinţei - ca flux universal de informaţie, cu creierul - privit ca o imensă unitate de emisie-recepţie, prin neuronii săi care se supra-specializează pe diverse arii neuronale, în primirea unor informaţii diferenţiate.

Creierul receptează o anumită informaţie pe care a captat-o din fluxul universal de conştiinţă şi o traduce prin intermediul neuronilor într-o imagine, care la nivel subiectiv, al percepţiei subiective, este tradus ca un gând. Spunem deseori că „Mi-a trecut un gând prin minte”. E ca şi cum creierul ar „îngheţa” din marele râu al conştiinţei doar o anumită informaţie. Mintea este interfaţa care dă un sens logic acelei imagini în contextul vieţii persoanei. Adică, o pune într-un continuum temporal - azi, mâine, ieri, anul viitor - o leagă de ceea ce persoana ştie deja, de aspiraţiile sau de temerile sale. În felul acesta, gândul capătă sens şi poate fi valorificat ca idee creatoare sau, dimpotrivă, poate bloca persoana, fiind o sursa de stres şi frică, atunci când imaginea descărcată este ameninţătoare.

În esenţă, Spiritul, Sinele sau Observatorul este cel care conduce şi ghidează mintea în tot demersul ei de a crea realitate, de a transforma realitatea sau de a gestiona în orice fel realitatea. Cel care priveşte ecranul vieţii este Observatorul cuantic, cel care colapsează realitatea, sau transformă gândul care apare pe ecran, în materie. Acest concept al observatorului sau martorului îl regăsim în spiritualitate sub forma Spiritului sau a Sinelui.

Scoala devine, astfel, o formă inedită, misterioasă şi în acelaşi timp sistematică de a parcurge drumul de iniţiere în propriul tău Sine. Devii iniţiat în propria ta putere de a-ţi crea destinul şi de a-ţi conduce viaţa. Am creat acest spaţiu de creştere, co-creaţie şi evoluţie spirituală pornind de la propria călătorie iniţiatică şi de căutare a Sinelui meu, pornind un studiu de cercetare şi integrare a tuturor materialelor şi experienţelor avute.

Este o lege a viului care spune că nu te poţi opune schimbării şi evoluţiei. Iar schimbarea şi evoluţia nu se pot face fără haos, cutremur sau distrugere. În Şcoala de Activare a Sinelui înveţi să iei înapoi puterea de a parcurge orice schimbare şi haos cu naturaleţe, creativitate şi atitudinea suveranului. Un suveran nu poate fi, niciodata, victima sau tiranul nimănui. Este liber şi plin de siguranţă drumul pe care merge. El îşi creează destinul oricât de greu sau simplu ar fi.

Scopul Şcolii este de a oferi un cadru de lucru coerent, un set de instrumente complet practice şi valide, un spaţiu de întâlniri şi colaborare pentru cei care au aceeaşi chemare lăuntrică de întalnire cu forţa divină a Sinelui. Aici este un loc de întâlnire a tuturor celor care au început călătoria dar nu au ajuns acolo unde sperau. Şcoala oferă posibilitatea metamorfozării din cel care ai fost, în cel mai mare şi dorit vis al tău. Aşa cum mi-a spus cineva care a trecut prin metamorfoză, mi-am dat seama că “în trecut eram doar o fărâma din tot ceea ce puteam să fiu”.Obiectivul final este de a produce transformarea minţii, şi indirect a intregii fiinţe iar efectul in planul relaţional este schimbarea vieţii. 

Pentru a atinge ceea ce ne dorim, Scoala Sinelui a structurat o curriculă în trei etape. 

Etapa 1 este numită Etapa de activare  şi rolul ei este de a reformata structura minţii care a sabotat tentativele de evoluţie şi transformare  ale persoanei. Întrucât mintea este atât de intim legată de conştiinţă, schimbarea minţii şi implicit a comportamentelor care te supără la tine şi ceilalţi, înseamnă, de fapt, conectarea la un alt flux de conştiinţă. Acest lucru se face gradat, în şapte trepte, fiecare avand scopul de a crea reţele neuronale noi care să recepteze fluxuri de conştiinţă care să susţină schimbarea dorită în viaţa persoanei. Efectul final este o nouă atitudine faţa de sine şi viaţă care va genera multe efecte în cascada în viaţa persoanei de la cele în plan fizic, de exemplu o stare de sănatate crescută, optimizare corporala  până în plan emoţional si comportamental (putere de muncă, claritate mentală, uşurinţă în luarea deciziilor, eliberarea de temeri, creşterea creativităţii etc.).

Etapa 2 este numită Etapa de consolidare şi cuprinde un demers sistematic de consolidare a retelelor create în etapa anterioară, pentru stabilizarea noii minţi, a noii atitudini, a schimbării care a început deja să apară şi pentru eliminarea îndoielilor legate de persistenţa schimbării. Tot acum, se invaţă alinierea tuturor structurilor tale interioare la forţa vieţii, şi ce înseamnă să trăieşti în armonie cu TOTUL, şi extinderea stării de iubire necondiţionată în toate dimensiunile vieţii. 

Etapa 3 este numită Etapa de extindere şi adresează provocarea folosirii în viaţa de zi cu zi a tuturor potenţialelor activate prin primele două etape. Prin cele patru cursuri de specialitate se invaţă modalităţi concrete de lucru cu ESP şi se studiază substratul ştiinţific al acestora, folosind cele mai noi cercetări în domeniu.