Întrebări frecvente

1. De ce ajung oamenii la psiholog/terapeut?
Oamenii doresc să facă terapie din numeroaseşsi variate motive: probleme de relaţie, stres, anxietate, crize, probleme de stimă de sine, depresii, conflicte la serviciu sau în familie etc.

2. La ce să mă aştept? Ce se întâmpla într-o terapie?
Prima sedinţă de terapie este folosită pentru a centraliza informaţii despre client, viaţa sa, cu cine interacţionează, precum şi motivul pentru care are nevoie de ajutor. Vom lucra împreună pentru stabilirea scopurilor terapeutice şi identificarea celor mai bune căi pentru a le atinge.

3. Există confidentialitate?
Aceasta reprezintă una dintre prioritaţile relaţiei terapeut - client. Informaţiile discutate în sedinţă sunt strict confidenţiale, iar fără acordul explicit al clientului nicio astfel de informaţie nu poate fi dezvăluită, cu excepţiile prevăzute de lege. Acestea vor fi discutate în prima şedinţă. Terapeuţii aflaţi în supervizare vor discuta cazul cu supervizorii lor care, la rândul lor, ramân sub incidenţa aceloraşi norme de confidenţialitate.

4. Ce tip de terapie se practică în acest cabinet?
Psihoterapeutul Diana Ciubotaru este formată în viziunea sistemică de familie şi cuplu şi cultivă o vindecare holistă a persoanei. Viziunea sistemică înseamnă abordarea familiei, ca şi întreg, în interdependenţa cu mediul înconjurator, iar membrii familiei în interdependenţă în interior. Psihoterapeutul utilizează diverse tehnici terapeutice în funcţie de problema, scopurile sau personalitatea clientului. Se poate face şi un program terapeutic individual sau Terapia Sinelui, un drum de regăsire a forţei interioare şi a reconfigurării viziunii asupra vieţii, sau un program de consiliere şi/psihoterapie de scurtă durată, centrată pe soluţie.Se poate face un program terapeutic pentru optimizarea relaţiei părinţi-copii, abordarea simptomatologiei copilului şi adolescentului.

5. Cât dureaza terapia?
Durata tratamentului este foarte variabilă, fiind influenţată de mai mulţi factori. De pildă, ea poate varia de la 3-5 şedinţe pâna la 12-14, funcţie de problema concretă şi de scopul urmărit (consiliere sau psihoterapie). Evident, scopuri mai ample, care necesită schimbări profunde vor necesita un timp mai mare pentru atingere şi implementare. De vreme ce terapia este o experienţă unică pentru fiecare, atunci şi cadrul temporal se va flexibiliza pentru a vă împlini cât mai bine nevoile. În funcţie de simptomatologia clientului se poate aborda şi varianta terapiei Bowen (în paralel), pentru a optimiza stare fizică şi emoţională.

6.Cum se plăteşte?
Plata se face în numerar la sfârşitul fiecărei şedinţe. Fiecare terapeut are o grilă proprie de tarife care este expusă pe pagina sa de prezentare de pe site. Costul unei şedinte de psihologie de 50 minute este de 150 lei.