Notă de informare privind protecţia datelor personale

Toate informaţiile conţinute în acest site sunt proprietatea ASOCIAȚIEI INSTITUTUL DE CERCETARE SI STUDIUL CONSTIINȚEI CUANTICE (AICSCC), care  îşi rezervă dreptul de a modifica sau revizui conţinutul şi/sau structura site-ului în orice moment şi fără nicio informare prealabilă. Informaţiile furnizate şi înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul AICSCC şi sunt confidenţiale.  

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, AICSCC are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, despre un membru al familiei dumneavoastră ori despre o altă persoană.  

Prin completarea datelor personale pe formularele de pe site, sunteţi de acord ca aceste date să fie stocate şi prelucrate de AICSCC, precum şi de a primi în viitor informaţii despre noi oferte de servicii, programe sau cursuri.  

AICSCC va stoca datele dumneavoastră personale numai atât timp cât este necesar pentru a le folosi în scopul în care le-aţi furnizat. AICSCC ia toate măsurile tehnice şi organizatorice de securitate pentru a se asigura că datele dumneavoastră personale sunt păstrate în siguranţă şi pentru a le proteja împotriva distrugerii ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Aceste măsuri oferă un nivel de securitate corespunzător riscului reprezentat de prelucrarea şi natura datelor personale ce trebuie protejate.  

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, beneficiaţi de dreptul la informare, de acces la date, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, să solicitaţi ştergerea acestora, precum și dreptul de a vă adresa justiției.